A Búvópatak októberi számának tartalmából

 


 

 

miként csírakopja konok ősrögöt,

megidéz ávósok vezényelte sortüzet

       – ó, ezek a ruszki tankok mögött lappangó vacak-bátrak! –

előtte még, hogy zárkamélyben csillagvizsgálója

a szabadságnak” – olvashatjuk Döbrentei Kornél A Kozmosz sebe című versét a Búvópatak polgári, kulturális és társadalmi havilap most megjelent ünnepi számában, ahol a közölt írások szerteágazóan mutatják meg, 1956 igazsága hogyan volt jelen a politika manipulált köreiben, miként élték meg a forradalmat tanyán és Pesten, miként a tengeren túl, milyen gyermekkori sebeket tép fel az emlékezőkben, és hogyan jelenik meg a forradalom és szabadságharc a költészetben, a képzőművészetben és a filmekben.

Csapó Endre - az Ausztráliában élő kiváló publicista, a Magyar Élet 96 éves főszerkesztője - Amerika álarc nélkül címmel néhány jellemző idézetet gyűjtött össze korabeli visszaemlékezésekből, amelyek mind azt támasztják alá, hogy az 1956-os magyarországi forradalommal kapcsolatos nyugati politikai megnyilatkozások bátorítók és támogatók voltak mindaddig, amíg az események nem kívántak helytállást és támogatást. „A fordulópont dátumát nehéz meghatározni, mert a változást nem merev elutasítás jellemzi, hanem körmönfont mellébeszélés.”

Vasvári Zoltán önkéntes néprajzi gyűjtők pályamunkáira hívja fel a figyelmet. „A beérkezett visszaemlékezések 1956 sorsfordító napjainak mindennapi életébe engednek bepillantást, eseményeinek legszemélyesebb és legközvetlenebb dokumentációját nyújtják.” A lap a díjnyertes pályamunkát is közli, melyet Katona Katalin küldött be 1956 tanyán címmel.

Gyermekkori emlékeit vetette papírra Kisslaki László (Kéttucat Kossuth-címer) és Hardy F. Gábor (Hatéveskori emlékeim).

Virtuális időablakok címmel Bedők Péter egy rendkívül forrásgazdag és hiánypótló kötetet (’56, te suhanc) ajánl az olvasók figyelmébe, melyben Szűk Balázs az 1956-os forradalom és szabadságharc témájában 1956 és 2016 között megjelent játék-, tévé-, animációs és kísérleti filmeket mutatja be.

Alföldy Jenő irodalomtörténész az OLVASÓLÁMPA című rovatban Döbrentei Kornél idén megjelent, Szakolczay Lajos által szerkesztett válogatott kötetét (A harapófogó öblében) mutatja be Sorskérdéseink a vers tükrében címmel. „Döbrentei a történelem és a magyarságot megtartó művelődés élharcosai között más területeken is látványosan megkülönbözteti a becsest a talmitól. Erős hangon idézi meg a példaembereket, s kárhoztatja a ránk uszulókat. Az ősmagyar mondavilág honszerző és államalapító nagyjai éppúgy a költői szó reflektorfényébe kerülnek, mint a hétköznapi emberek közül kiemelkedő mártírok, a Mansfeld Péterek, a parányi, de zseniálisan csírázó, életművét ránk hagyó Gérecz Attila, a cseh és magyar önkéntes mártírium aranybetűs nevei, a cseh Jan Palach, a magyar Bauer Sándor s a barikádok, utcai harcok diákként elesett hősei. A bolsevista berendezkedés áldozatai, közöttük számos egyházi ember, munkás és a törvényesen megválasztott miniszterelnök mártíriuma. Az ötvenhatos forradalom utáni kivégzettek, Tóth Ilona és a többiek.”

Megéledő konzervatív hagyomány címmel Péntek Imre L. Simon László esszékötetét (Körbejárni a hazát) ajánlja az Olvasó figyelmébe. „Változatos témák, a családi múlt feldolgozása, személyes, politikai tapasztalatok teszik izgalmassá a kötetet. Különösen értékes vonulata a gyűjteménynek a két világháború közötti kulturális helyzet, élet bemutatása, az analógiák felmutatása, Klebelsberg és Kornis életművének aktualizálása. A hazai konzervatív gondolkodásnak van honnan merítenie, példákat, tekintélyeket, érvényes elgondolásokat.”

Sarusi Mihály Megcsapoltuk a szovjet csatornát című karcolatában arról ír, hogy a magyar rádiófölderítők milyen leleményesek voltak.

Háromszög alakzatban álltak, és ugattak azon a sajátos, sem csaholásnak, sem szűkölésnek tisztán nem nevezhető módon, amiről beszéltem. Lábuk szinte leszögezve, folyton nekilendültek a háromszög közepe felé, de mintha csak kötél húzná vissza őket, vagy láthatatlan falba ütköznének, nem kerültek előbbre egy lépést sem. Vagy mintha a levegő rugalmas lenne előttük, s visszapattannának róla.” – az egyik legkiválóbb lengyel kortárs író, Andrzej Stasiuk A vad című novelláját Berg Éva fordította, amelyben – valóságos élményeit szimbólumokká növelve – arról ír, hogy sokszor több acsarkodó állat sem tud győzedelmeskedni egy nemes vaddal szemben.

Sándor János szakírónak Justh Zsigmond parasztszínházáról Szenttornya, jöjjön el a te világod címmel írt tanulmányának befejező részét közli a lap. „Justh Zsigmond egyik vezéregyénisége volt azon kevés, másként gondolkozó, újat akaró arisztokratának, akik célul tűzték ki, hogy pusztuló társadalmi osztályuk hibáit helyrehozzák. Felismerték, akárcsak Hamlet, hogy »kizökkent az idő«, de neki sem volt elég erejük és lehetőségük »helyre tolni azt«. Idealista volt Justh? Álmot kergetett? Lehet. De tetteivel ő is lerakott egy követ, s aki egy követ lerak, az már a jövőt építi.”

Az említetteken kívül Szűk Balázs versei (Nem lehettünk boldogok, Lecke újból I., Lecke újból II.), Czipott György versei (Félúton, mindig és Górcső alatt), Balajthy Ferenc verse (Lehetetlen soha van), Bőhm András verse (Hálasorok), Pósa Zoltán versei (Anti manipulátor, Úrvacsora, Vérfarkas, A fiktív csúcsok vakrémülete) is olvasható a lapban.

A Búvópatak ünnepi számának címlapján Horkay István, a hátsó borítóján Budavári Tibor alkotása látható.

 

*

 

A Búvópatakot 2018-ban ismét keressék az újságárusoknál!

Aki pedig szeretne a lapra előfizetni, kérésre csekket küldünk. Az éves előfizetési díj nem változott, postaköltséggel együtt belföldön 5000 Ft, külföldre 5000 Ft + postaköltség. Átutalással a Búvópatak Alapítvány 10918001-00000012-93920004 számlaszámára kérjük teljesíteni az előfizetést, megjelölve a pontos nevet és lakcímet is, ahová postázni tudjuk a folyóiratot!

Lehetőség van arra is, hogy - a készlet erejéig - egy-egy példányt vásároljanak meg, a lap ára 560 Ft + postaköltség.

Azoknak a külföldi olvasóinknak, akik a magas postaköltség miatt nem tudják megrendelni a Búvópatakot nyomtatott formában, 5000 Ft befizetése ellenében villámpostán megküldjük az aktuális lapszám elektronikus változatát. Az előfizetési díj befizetéséhez szükséges adatok:

Búvópatak Alapítvány

IBAN szám: HU62 1091 8001 0000 0012 9392 0004

BIC (SWIFT kód): BACXHUHB.

Ebben az esetben kérjük a név megjelölése mellett megadni az e-mail címet is, ahová várják a Búvópatakot!

 

Elérhetőségeinek:

Postacím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 11-13. I/12.

Telefon: (82) 310 656

HONLAP: www.buvopatak.hu

Villámlevél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Szeretettel a Búvópatak szerkesztősége

 

 

 

 

Kiegészítő információk