A Búvópatak márciusi számának tartalmából


 

 

Néhány perc az ünnep. Megállsz egy pillanatra, hogy kis néped nagy napjaira emlékezz. Ilyenkor fellobban benned a büszkeség, a hit, remény, szeretet, és csontodig magadénak érzed e tájat és embereit… De csak egy percre, s már rohansz is tovább, hogy megélhess honlap s holnapután.” – írja Pestovics János Ünnepi töprengések a Szabadságról című prózakölteményében a Búvópatak polgári, kulturális és társadalmi havilap márciusi számában, melyben az olvasó egy időutazás részese lehet Janus Pannonius Mátyás királyt éltető epigrammáitól 1848-on át napjainkig, olyan irodalmi alkotásokon keresztül, melyek a azon a nyelven íródtak, amelyet Kosztolányi Dezső a vértanúk nyelvének nevez; és amelyet 1836-ban a vatikáni könyvtár bíborosa és könyvtárnoka, monsignore Mezzofanti, a nyelvek pápája, az olasz és a görög után minden más nyelv előtt leginkább dallamosnak és verselés szempontjából a leginkább fejlődésre képesnek tartott.

Százdi Antal A tündöklő harcos címmel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc különleges személyiségű és hadtudományú hadvezéréről, a 200 évvel ezelőtt született Görgey Artúrról értekezik, hogy bemutassa a magyarság kivételes képességű honvédőjének életpályáját, akit évtizedeken át a nemzet nagy részének megvetése kísért. A szerző a kortársak, a közvetlen utókor megszólaltatásával mutatja be Görgeyt, aki körül az árulás mítosza ellenére mindig ott lebegett a hadtudomány elismerése. Ami pedig a világosi fegyverletételt illeti „… arról egy 80 tagú tiszti haditanács döntött, Görgey távollétében, aki kiment a szavazás előtt a teremből, hogy még jelenlétével se befolyásolja annak kimenetelét. Ketten szavaztak a fegyverletétel ellen, de még ők sem akartak tovább harcolni az osztrák-orosz többszörös túlerő ellen (mintegy negyedmillió jól felszerelt katona állt szemben Görgey hadával), az egyértelmű kudarc miatt, ami sokak halálával járt volna, ők azonban az osztrákok előtt akarták letenni a fegyvert.”

Cserna Csaba írásában (Mosolygó hiéna és a többiek) emlékeket elevenít fel műegyetemi hallgató korából, azokból az időkből, amikor március idusának a megünneplését a hatalom különösen veszélyesnek tartotta.

 

Soha még ilyen márciust!

Töményszesz íze van a dalnak:

Lüktető városok felé

világgá indulnak a falvak.

 

Indulok én is. Szívemet

ismeretlen ég vonzza, hívja.

Vándorbotom szál jegenye,

hegyén tömött felhő – tarisznya.

 

Bőröm alatt zászlók röpülnek,

lobogva izzanak a csontok.

Szabad vagyok, mint a madár,

s menthetetlenül boldog.

 

Írja Kerék Imre életigenlő Március című versében.

Péntek Imre, a Kilencek költőcsoport tagja Visszapillantó címmel azokat a legemlékezetesebb pillanatokat gyűjtötte egy csokorba életéből, amelyekre mostanában sokat gondol. „Elveszett levelek. Erről is elgondolkodtam néha. Költözéseim során sok minden elveszett. Most, az utóbbi években »konszolidálódtam«, néha sajnáltam, milyen lehetőségeket hagytam ki.”

 

Atyja nemes hagyományát Mátyás őrzi tovább,

Pannon-föld virul is mára a trónja körött.

Védni juhát ide János, a pásztor, emel hires aklot.

Tág legelőin a nyáj el ne veszítse fiát.

Péter Urunk, kérünk, csillagkoszorúzta magasban

nyisd ki a menny kapuját pásztor s nyája előtt.

 

Németh István Péter a magyar humanizmus legkiválóbb költőjének, Janus Pannoniusnak Az esztergomi érseki építkezésekre címűepigrammáján kívül további hármat fordított magyarra (Vitéz János érsekurunk hadi zászlajáról, Mátyás Magyarország királyává választásakor, Mátyás feleségéről, Katalin királynéról), melyek közlésével a Búvópatak az 575 évvel ezelőtt született uralkodóra emlékezik.

Szilágyi Károly Ahol tíz temetésre egy keresztelő jut címmel a Magyar Szó által kiadott Szórványlétben című riportkötet alapján elemzi a délvidéki szórványban élő magyarok helyzetét. A könyvben olyanokat szólaltatnak meg, akik a kilátástalannak látszó szórványsorsban sem akarnak hallani semmiféle önfeladásról. „Virágzó korszakok és hullámvölgyek váltották egymást – idézi a szerző a kötetből a beodrai Bővíz atyát -, de mindig meg tudtunk újulni. Lehet sopánkodni, de keresztényként, katolikusként én azt vallom, hogy a Szűzanya oltalma a magyarságot mindig fölemelte. […] A szórványban az a legfontosabb, hogy egész emberként éljünk. Ha húsz év múlva nem lesz magyar itt, akkor úgy emlékezzenek ránk, hogy emberhez méltóan éltünk. Nem csonkán, nem félretéve.”

 

Működő jellemek nyomában címmel Sz. Tóth Gyula Bárány László új novelláskötetét ajánlja az olvasó figyelmébe, amelyben „életfogódzóinkról van szó, az alaperkölcsök megtartása a tét. A megforgatott kategóriák, gondolatok – világító – útjelzők, a határtalannak vélt perspektíva mezsgyéin.”

Az OLVASÓLÁMPA rovatban Marsall Ágnes Varga Domokos György új regényét (Abó és Robó) mutatja be Abó, Robó és Barabás címmel, melyben a főhős azt a feladatot kapja, hogy tervezze meg a világ első emberszabású robotját. A rendkívüli irodalmi és filozófiai intellektussal megáldott Varga Domokos György könyvében megjelenített ember feletti ember története kapcsán ez a következtetés vonható le: „Nincs más lehetőségünk, mint hogy önmagunkra ébredve, nekünk, hús-vér embereknek kell eljutnunk arra a szintre, ahol – a krisztusi szeretet-elvet követve -, tudunk és merünk a lelkiismeretünk szerint élni és ítélni. Félelem nélkül, szabadon. És akkor soha többé nem kiálltunk Barabást.”

Püspök Lívia Ne egymás fejét, hanem egymás lábát mossuk című dolgozatában Papp Árpád költő, műfordító életművének irodalomtörténeti szempontból is értékes bemutatására vállalkozik. „Papp Árpád néptribunusi hangja az »árokparti parlament« somogyaszalói mentalitásán kívül antik műveltségéből, ókori demokrácia-eszményéből és – talán – a nagyapai »térítő« örökségéből származik. Vallásosságát és írásművészetének a Prédikátorok Könyvével való rokonságát is érdemes lenne vizsgálni.” – írja dolgozatában Püspök Lívia arról a költőről, aki életében egyetlen szakmai elismerésben nem részesült.

Tengeralattjárón címmel közöl részletet a lap Ádám Tamás készülő regényéből (Ázott munkásképek). „Szomorú szemű nők, cserzett arcú férfiak ülnek vagy állnak egyhangúan a gépek előtt, fülükben füldugó. A merészebbek a szerkentyűt hangszedő dugóra cserélik, zenét hallgatnak, ami tilos. Egész nap szinte elviselhetetlen az egyhangúság, a monotóniába bele lehet pusztulni. […] Reggel hatkor kezdünk, és délután kettőig tart a meló. Kétóránként adnak tíz perc szünetet, az ebédre húsz perc jut.”

Tajti Zoltán Dokumentum című, filozofikus hangvételű novellája is olvasható a márciusi számban, az önmagunkban (is) zajló örökös vitáról, helyünk és útunk kereséséről.

Hajlongó leplek című mikrogammájában Szutrély Péter a los angelesi repülőtéren átélteket rögzíti. „A fehér alakok tovább hajlonganak, leborulnak Allah jósága és végtelensége előtt, csipejük finom ringásával e végtelenség minden milliméterét jelezve. Karbafont őrzőjük tekintetével hárítja el a minden irányból ide nyilalló kíváncsiságot. Szeme villog. A janicsár. Görbe kardja hiányzik oldaláról, a repülőtéren biztosan nem tűrik az ilyesmit.”

Fazekas István versei (Helyzetkép, Tihanyi szökellő), Bíró József verse (Röviden az identitásról), Szente B. Levente versei (emlékek a szomszédból, A szent hegy felett, ), Tönköl József verse (Mint megrokkant kazlak), Oláh András verse (Maradsz háttal) és Tusnády László műfordítása (Vasfi Mahir Kocatürk: Éjszaka) mellett egyéb, az olvasók érdeklődésére számot tartó művek olvashatók a lapban.

A Búvópatak márciusi számának borítóján Horkay István Petőfi Sándor című grafikája látható.

 

*

 

A Búvópatakot 2018-ban ismét keressék az újságárusoknál!

Aki pedig szeretne a lapra előfizetni, kérésre csekket küldünk. Az éves előfizetési díj nem változott, postaköltséggel együtt belföldön 5000 Ft, külföldre 5000 Ft + postaköltség. Átutalással a Búvópatak Alapítvány 10918001-00000012-93920004 számlaszámára kérjük teljesíteni az előfizetést, megjelölve a pontos nevet és lakcímet is, ahová postázni tudjuk a folyóiratot!

Lehetőség van arra is, hogy - a készlet erejéig - egy-egy példányt vásároljanak meg, a lap ára 560 Ft + postaköltség.

Azoknak a külföldi olvasóinknak, akik a magas postaköltség miatt nem tudják megrendelni a Búvópatakot nyomtatott formában, 5000 Ft befizetése ellenében villámpostán megküldjük az aktuális lapszám elektronikus változatát. Az előfizetési díj befizetéséhez szükséges adatok:

Búvópatak Alapítvány

IBAN szám: HU62 1091 8001 0000 0012 9392 0004

BIC (SWIFT kód): BACXHUHB.

Ebben az esetben kérjük a név megjelölése mellett megadni az e-mail címet is, ahová várják a Búvópatakot!

 

Elérhetőségeinek:

Postacím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 11-13. I/12.

Telefon: (82) 310 656

HONLAP: www.buvopatak.hu

Villámlevél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Szeretettel a Búvópatak szerkesztősége

 

 

 

 

 

Share

Kiegészítő információk