A Búvópatak-díj


Papp Árpád Búvópatak-díjról
A Búvópatak polgári kulturális és társadalmi havilapot kiadó Búvópatak Alapítvány kuratóriuma 2003. november 21-i ülésén döntött arról, hogy díjat alapít Búvópatak-díj néven.
2011. július 6-i ülésén a grémium úgy határozott, hogy a díj nevét megváltoztatja, és a 2010. augusztus 10-én elhunyt munkatársáról nevezi el. A díj névadója Papp Árpád költő, műfordító, irodalomtörténész, Kaposvár díszpolgára, akinek életműve és élete példaértékű. Bár mesterségét magas fokon űzte, életében semmilyen jelentős szakmai elismerésben nem részesült. Némi igazságtételnek is szánja az alapítvány, hogy róla nevez el egy szakmai díjat.

Ki kaphat Papp Árpád Búvópatak-díjat?
A díjjal azon természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok, öntevékeny csoportok, polgári körök munkássága kerül évente elismerésre, akik kiemelkedő tevékenységükkel vagy adományaikkal segítették az alapítvány munkáját, illetve tevékenységükkel a magyar kultúra és tudomány terén kimagasló érdemeket szereztek.

Ki dönt a díjról?
A díjat a Búvópatak Alapítvány kuratóriuma adományozza. A díj adományozására a kuratórium tagjai tehetnek javaslatot. Amennyiben az adott évben érdemi javaslat nem érkezett, a kuratórium úgy is határozhat, hogy a díjat nem adja ki.A kuratórium tagjai legkésőbb az ezt a kérdést napirendre tűző kuratóriumi ülésen tehetnek javaslatot.A  díjat minden évben a hagyományosan augusztus hónapban megtartott Búvópatak-esten a kuratórium elnöke ünnepélyes keretek között adja át.

Mi jár a díjjal?
A Búvópatak-díjban részesülők oklevelet és egy emlékszobrot kaptak, Gera Katalin szobrászművész alkotását. Az emlékszobor egy 100 mm átmérőjű, bronzból készült kisplasztikai alkotás volt, melynek talapzata 150 mm magas, 50 mm átmérőjű fehér márványból készült henger.
2011. évtől a kitüntetett az adományozást igazoló oklevélen kívül emlékérmet kap, mely ugyancsak Gera Katalin szobrászművész alkotása. Az emlékérem kör alakú, átmérője 9,5 cm, vastagsága 4-6 mm, anyaga bronz, első oldalán Papp Árpád plasztikus, mintázott portréja látható a következő felirattal: „Papp Árpád Búvópatak-díj”. Az emlékérem hátoldalán a díjazott neve és az évszám található vésett, gravírozott betűkkel.

Kik részesültek eddig díjban?
Búvópatak-díjban részesültek:

 • 2004-ben a kaposvári Honvéd Polgári Kör
 • 2005-ben Varga Gabriella újságíró
 • 2006-ban Szita Károly Kaposvár polgármestere
 • 2007-ben Tamásné Horváth Katalin tanár
 • 2008-ban prof. dr. Gyurkovits Kálmán gyermektüdőgyógyász
 • 2009-ben Ruzsinszky Klementina és Lengyák András
 • 2010-ben Németh István Péter költő, műfordító

A Papp Árpád Búvópatak-díj első ízben 2011-ben került kiosztásra:

 • 2011-ben Matyikó Sebestyén József költő, muzeológus és Baán Tibor költő, kritikus
 • 2012-ben Hegyi Béla író, esszéista
 • 2013-ban posztumusz díjat kapott Béri Géza költő, novellista, '56-os forradalmár
 • 2014-ben Oberfrank Pál színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója
 • 2015-ben Kaiser László költő, műfordító és a Hungarovox Kiadó
 • 2016-ban nem került átadásra
 • 2017-ben úgy döntött a kuratórium, hogy két díjat ad át.
  Az egyiket Elisabeth Bérczy Bernström író és dr. Bérczy József költő, műfordító;
  a másikat dr. Szutrély Péter író, orvos kapta.
 • 2018-ban Cserna Csaba mérnök, előadóművész, publicista
 • 2019-ben Ország László képzőművész, tanár
 • 2020-ban Lukáts János író, költő, műfordító
 • 2021-ben dr. Tusnády László költő, műfordító, az irodalom tudományok kandidátusa
 • 2023-ban Szente B. Levente Székelykeresztúron élő költő, író 

 

 

 

Kiegészítő információk