Tamásné Horváth Katalin


A kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium tanára,
a Búvópatak olvasószerkesztője

 

Születési hely, idő: Marcali, 1956. október 15.

 

Tanulmányok, képesítések

1971-75 Karikás Frigyes Gimnázium, Fonyód
1975-79 Tanárképző Főiskola, Pécs magyar-orosz szak
1991-94 Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, német nyelvtanár
1997-99 Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társ. Tud. ill. Gazd.és Társadalomtudomány Kara közoktatási vezető
egyéb: drámapedagógiai, vers- prózamondó- színjátszó rendezői tanfolyamok; nemzetközi nyelvvizsga, vizsgáztató, közép- és emelt szintű érettségi, vizsgáztató

 

Munkahelyek

1979-81 Berzsenyi Dániel Általános Iskola, magyar- orosz szakos tanár, Berzsenyi-est és egyéb műsorok szervezése, rendezése
1981-82 Kaposvár városi úttörőelnök; tanulmányi és sportversenyek, táborozások szervezése, lebonyolítása
1982-84 gyes
1985-86 Hámán Kató Általános Iskola, magyar-orosz szakos tanár, a kulturális élet irányítása, műsorok szerkesztése, rendezése
1987-92 Berzsenyi Dániel Általános Iskola, magyar, orosz, valamint német nyelv tanítása, magyartanárok munkaközösségének vezetése, kulturális élet irányítása
1992- Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, magyar és német nyelv tanára, főtanácsos; nemzetközi kapcsolatok /két német és egy erdélyi kapcsolat/ szervezése, utaztatás, fogadás, műsorok; német nyelvi munkaközösség vezetése, kulturális rendezvények, rendhagyó órák, emlékműsorok szerkesztése, rendezése

 

Legkiemelkedőbb eredmények (a teljesség igénye nélkül)

Az évek során több tehetséges diákom ért el kiemelkedő megyei eredményt, országos döntősök is voltak magyar nyelvből és németből (ált. isk.), ill. németből OKTV-dőntös (gimnázium), a Helikoni Ünnepségeken, s egyéb rangos versmondó versenyeken arany minősítést vagy első helyezést többször kaptak tanítványaim.
Városi rendezvényeken is jópárszor részt vettünk már, pl. 2001-ben és 2007-ben a mi iskolánk műsorát láthatták az emberek a Kossuth téren a március 15-i ünnepségen.

 

Tanári munkám célja

A művészetek személyiségformáló szerepét nagyon fontosnak tartom. A magyar kultíwát meg kell tanítanunk diákjainknak, azt nem lehet örökölni. Az örök értékeket el kell juttatnunk tanítványainkhoz, hogy azok beépüljenek személyiségükbe, életük részévé váljanak. Erre legalkalmasabbak a művészeti tevékenységek, éneklés, hangszeres játék, vers- és prózamondás, színjátszás...
Minden iskolai rendezvénynek színvonalasnak kell lennie, az érzelmeken át kell hatnia. Német kapcsolataink erősítik a német nyelv tanulásának értelmét, megismertetik más népek kultúráját, de erősítik is a magyar identitást. A kolozsvári testvérkapcsolat, az erdélyi utak, a tavalyi erdélyi előadáskörút mindig sok-sok tanulsággal, lelki megerősítéssel szolgál. Rendhagyó óráink előadói hitükkel, szakmai tudásukkal, életükkel példát, erkölcsi útmutatást adnak.

 

Díjak

Búvópatak-díj, 2007
Kaposvár Polgáraiért Díj, 2008

Kiegészítő információk