Levelek, vélemények

Döbrentei Kornél

2009. október 12.


 

 

Hegyi Béla

2008. augusztus 13.


 

Kedves Árpád!

Nem tehetem meg – mindenféle külső-belső bajokkal küszködve sem –, hogy ne szóljak a tőlem telhető lelkesedéssel a lap augusztusi számáról. Az előzőekről is írhattam volna, hiszen a szívemből szerkesztődtek, de ez az augusztusi különösen megragadott. Úgy gondolom, sok magyar folyóirat számára például szolgálhatna. A színvonalat megszoktuk már, de a tartalom! Egyetlen kiáltás ez, a nem csüggedő magyarság kiáltása. Vártuk! A reményé, mely – oly sok jogos pesszimista megszólalás ellenére – a csakazértis lobogóját lengeti meg, mint egykor Ady. Hitet, erőt, hazaszeretetet fűt. A lehajtott fejeket dacosan fölegyenesíti. Augusztus után szeptember következik, majd október. A mi októberünk!


Hegyi Béla

2008. augusztus 13.

Szirmai Péter

2008. március


 

Kedves Árpád!

Meglepetés és öröm volt megnyitni a Búvópatak 2008-as márciusi számának elektronikus változatát. Megtiszteltetésnek érzem, hogy egy lapszámnyi szünet után ismét szerepelhettem a folyóiratban. Köszönöm.

Színes és színvonalas a lapszám. Bevallom legnagyobb örömmel Rippl-Rónai József köszönt?jének írott változatát olvastam. Igazi különlegesség.

Nagyon tetszett Papp Árpád b?séges humorral, anekdotázó kedvvel láthatott cikke. Pár mondat után, bravúrosan, el tud jutni a könnyed témától, a mélységesen tragikus hangvételhez.

Megfontolandó, az össznépi búslakodás említése a régi somogyi március 15-ék felidézésér?l szóló írásban. Hihetetlen, hogy mi magyarok, mennyire hajlamosak vagyunk a melankóliára. A maradék többség pedig, elképeszt?en felel?tlen.

Iszonyú Wass Albert sorsa, s ezek a sorok: -Cserbenhagytak a magyarok, huszonhét hosszú és küzdelmes esztend?n keresztül. Elég volt.- Hihetetlen, hogy mennyire nem talált támogatásra Amerikában, az emigrált magyarok körében, akik képtelenek voltak évi 3000 ft-nak
megfelel? dollárt áldozni, a magyar igaz történelmet és kultúrát bemutató kiadójára, ahogy olvastam t?le valahol.

Sarusi Mihály bölcs válasza is tetszett: „Jól érzem magam távol az irodalmi élett?l, a különféle csoportoktól, eseményekt?l, hisz efféle környezetben születtek (mondjuk) Madách és Tolsztoj m?vei is.”

Az utolsó oldalon izgalmas Csernák Máté Kapu cím? elektrográfiája.

Baráti üdvözlettel:
Szirmai Péter

2008. március

Kiegészítő információk